Konzultační hodiny výchovného poradce: Mgr. Petr Mohelník

středa 8:55 – 9:40 nebo kdykoliv po předchozí domluvě, tel. 461725707.

Konzultace třídních učitelů: na rodičovských schůzkách nebo kdykoliv po předchozí domluvě.