Speciální

Nově otevíráme Speciální mateřskou školu v Poličce, ul. Jiráskova 825

(budova Speciální základní školy Bystré).

Provoz bude zahájen 1.9.2018

Přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 do 8 let: děti s  vadami řeči, mentálním postižením, tělesným postižením, více vadami a autismem

Nabízíme: individuální přístup, malý kolektiv dětí, nové metody a formy práce, speciálně-pedagogickou péči, individuální logopedickou péči.

Více na odkazu Speciální mateřská škola

Přijďte se informovat, rádi Vás uvítáme, tel: 602 191 229

Plán akcí školy

 1. Návštěva knihovny

  1. Červen v 08:00 - 11:00
 2. Dopravní hřiště pro speciální třídy

  5. Červen v 08:00 - 12:00
 3. CBM – Merkur + Království panenek

  12. Červen v 09:30 - 11:00
 4. Den s gymnáziem – Litomyšl

  14. Červen