Speciální

Nově otevíráme Speciální mateřskou školu v Poličce, ul. Jiráskova 825

(budova Speciální základní školy Bystré).

Provoz bude zahájen 1.9.2018

Přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 do 8 let: děti s  vadami řeči, mentálním postižením, tělesným postižením, více vadami a autismem

Nabízíme: individuální přístup, malý kolektiv dětí, nové metody a formy práce, speciálně-pedagogickou péči, individuální logopedickou péči.

Více na odkazu Speciální mateřská škola

Přijďte se informovat, rádi Vás uvítáme, tel: 602 191 229

Plán akcí školy

  1. Divadlo JOJO

    14. Prosinec v 08:00 - 10:00
  2. Vánoční besídka

    22. Prosinec v 09:00 - 11:30