Speciální

Nově otevíráme Speciální mateřskou školu v Poličce, ul. Jiráskova 825

(budova Speciální základní školy Bystré).

Provoz bude zahájen 1.9.2018

Přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 do 8 let: děti s  vadami řeči, mentálním postižením, tělesným postižením, více vadami a autismem

Nabízíme: individuální přístup, malý kolektiv dětí, nové metody a formy práce, speciálně-pedagogickou péči, individuální logopedickou péči.

Více na odkazu Speciální mateřská škola

Přijďte se informovat, rádi Vás uvítáme, tel: 602 191 229

Plán akcí školy

 1. Sběr starého papíru

  16. Duben - 27. Duben
 2. Ředitelské volno

  30. Duben
 3. Dopravní hřiště 8, 9. ročník

  4. Květen v 08:00 - 12:00
 4. Ředitelské volno

  7. Květen
 5. Zápis do mateřské školy

  10. Květen v 13:00 - 15:00